Corporate & Academic Quality Assurance

Content Strategy, Management, Delivery.

Increasing regulation (in the corporate world) and competition (in both business and academia) has led to the need for improved quality assurance at all levels. This can include training of staff, documentation presented to journals (academia), client documentation (corporate research, presentations, research papers, legal opinions), or your investors (pitches, performance updates, fund semi annual and annual reports, annual accounts).

Corporate Quality Assurance: Training, Financial & Business English, and Presentation Proficiency

Corporate Quality Assurance: Editing, Proofreading, Copy Writing

Academic Quality Assurance: Academic Editing & Proofreading

Filtering by Tag: tudományos témában

Angol nyelvű tudományos publikációk szerkesztése/lektorálása

Egy szöveget, bármilyen szándékkal és bármely célközönségnek íródott is, csak akkor lehet valóban késznek tekinteni, ha az átfogó szerkesztői és lektori ellenőrzésen is átesett. Fokozottan igaz ez olyan dokumentumok, kutatási anyagok, tanulmányok estében, melyeket angol nyelven, tudományos témában, publikálásra szántak. Egy külföldi kiadó csak abban az esetben fogja publikálni munkánkat, ha az a magas tartalmi és stilisztikai elvárásoknak minden szempontból maximálisan megfelel.

Már az írói munka korai szakaszában - sok esetben még azelőtt, hogy egy komplett szövegtervezet elkészülne - is hasznos a meglévő anyagot lektorálni, hiszen már ebben a munkafázisban is tetten érhető például az alapkoncepciótól való eltérés, a rossz irányválasztás vagy az alapgondolat elsikkadása, nem beszélve az angol nyelvi fordulatok használatában rejlő buktatókról. A szerkesztési, lektorálási folyamat ezen része bizonyos esetekben akár többkörös ellenőrzést is igényelhet, hiszen a gondolatmenet irányának meghatározása, a szöveg tempójának beállítása, a főbb szekciók összehangolása, időigényes feladat. A befektetett energia és idő azonban többszörösen megtérül, hiszen megspórolja a szerzőnek azt a felesleges pluszmunkát, amivel a későbbiekben egy nagyobb terjedelmű szöveg átírása járna.

Természetesen az írás későbbi szakaszaiban is ugyanilyen fontos a pontos és folyamatos szerkesztés és lektorálás. Ahhoz, hogy a végső szöveg a célközönség számára a műfaji határokon belül maradva, annak sajátosságait és stílusjegyeit megőrizve, az angol nyelv kínálta stilisztikai eszközöket maximálisan és helyesen kihasználva olvasmányos formát öltsön fontos, hogy az érvelés logikusan épüljön fel, a tudományos tények, adatok, informatívak és angolul is érthetőek legyenek.  Ennek elérése érdekében mindenképpen gondoskodnunk kell róla, hogy a szöveg profi módon szerkesztett legyen. A szöveg gördülékenységéhez, a szekciók közötti koherencia megteremtéséhez folyamatosan tovább és tovább kell finomítani a szöveget.

Tagadhatatlan tény, hogy ugyanakkor nehéz a saját munkánkra - melyen hetekig, hónapokig, esetleg évekig dolgoztunk -, újra és újra friss szemmel tekinteni, melyet még jobban megnehezít, hogy gondolatainkat az adott témában egy másik nyelven kell kifejeznünk, hiszen nem feltétlenül ismerünk minden olyan szófordulatot angolul, amely adott esetben a leginkább kifejezné, erősíteni a szöveg mondanivalóját. A számtalanszor átolvasott, átírt mondatok és szavak között megbújhatnak olyan logikai ellentmondások, helyesírási hibák, félrefordítások, melyeket minden igyekezetünk ellenére sem tudunk kiszűrni. Ez azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy a végső változat tökéletesen érthető, minden szempontból a dolgozat üzenetét, értelmét, helyesen kommunikáló egésszé álljon össze.

A The Write Writing profi, anyanyelvi angol csapatának segítségével mindez könnyen megoldható. Tisztában vagyunk a tudományos írás módszertanával, így pontosan tudjuk, hogy mi az, amit egy ilyen típusú dokumentum esetében javíthatunk, lektorálhatunk úgy, hogy ezáltal a tartalom letisztultabbá, érthetőbbé, angol nyelven kifejezőbbé váljon anélkül, hogy az eredeti értelem vagy felépített logikai rendszer sérülne. A világos fogalmazás- és meggyõzõ érveléstechnikának ismeretében segítünk, hogy az elkészült publikáció elérje a célközönségét, stílusa, tartalma, magáért beszéljen.